Thuốc diệt mối BASUDIN 10H

Làm vườn trên đất có mối, phải diệt mối trước bằng không sẽ tai hại không lường vậy nên trước khi làm vườn trên đất khuyến cáo bà con nên làm sạch sâu bệnh và mối trong đất.

Bà con nên dùng một trong các loại thuốc sâu dạng hạt, bột như: Basudin 10H; Vibasu 10G; Furadan 3G; Regent 3G… trộn một phần thuốc với 10 phần đất bột khô rắc vào hạt giống khi gieo hoặc quanh gốc cây con khi cấy trồng có tác dụng phòng trừ mối và sâu xám rất tốt.

Trả lời